Rejestratory temperatury

qode-eliptic-slider
Dystrybucja rejestratorów temperatury

Prowadzimy dystrybucję rejestratorów temperatur przystosowanych do pojazdów dostawczych, ciężarowych i naczep.

Nowoczesne rejestratory temperatur w samochodach – chłodniach to zaawansowane urządzenia mierzące temperaturę w kilku punktach naraz z dokładnością do 0,5 ºC. Rejestrują nie tylko temperaturę, ale też otwarcia drzwi, czy awarie zasilania. Pozwalają też wykonać szczegółowy wydruk temperaturowy i przechowywać dane z kilku miesięcy pracy.

 

Sprzedajemy rejestratory temperatur wysokiej jakości, spełniające normy europejskie dla tego typu urządzeń. Na życzenie dostarczamy świadectwa wzorcowania urządzeń.

 

Zakupione u nas rejestratory temperatur mogą zostać zamontowane i poddane sprawdzeniu w serwisie Thermoplex.

Zapoznaj się z ofertą, skontaktuj ze specjalistą Thermoplex i wybierz optymalny rejestrator temperatury

Rejestrator temperatury – Termograf CCI TranScan 2 ADR

Termograf TranScan 2 jest przeznaczony do  rejestracji temperatury, wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba dozoru parametrów przewożenia materiałów takich jak żywność, materiały biologiczne lub chemiczne, zmieniające właściwości pod wpływem temperatury. Wersja ADR jest szczególnie predysponowana do nadzoru transportu żywności.

 

Na wydrukach zawsze znajdują się informacje dotyczące temperatury, czasu, a w zależności od specyfikacji termografu można dokonywać rejestracji procedury odszraniania  realizowanej automatycznie przez agregat, otwarcia drzwi chłodni czy pracy agregatu chłodniczego. Na każdym wydruku może się znajdować nazwa firmy przewozowej i numer rejestracyjny pojazdu.

 

Wprowadzanie danych do pamięci termografu pozwala na umieszczenie większości informacji w języku polskim.

Charakterystyka:

 

 • pomiar do czterech temperatur w części chłodniczej,
 • możliwość rejestracji zdarzeń (otwarcie drzwi, praca agregatu),
 • funkcje alarmowe,
 • natychmiastowy i wielokrotny wydruk danych z pamięci,
 • wersje gabarytowe dopasowane do potrzeb,
 • zasilanie z akumulatora,
 • czas rejestracji i przechowywania danych: pięć miesięcy (przy standardowym wykonaniu),
 • zgodność z normą europejską EN 12830,

1. Nastawa godziny.
W celu nastawy godziny należy wcisnąć klawisz nr 2, gdy pojawi się napis (Pausing) należy kilkakrotnie nacisnąć klawisz nr 6 który spowoduje przestawienie godziny do przodu. Nastawę minut uzyskujemy po przez kilkukrotne wciśnięcie klawisza nr 7.
Aby potwierdzić wybór należy użyć klawisza nr 3.

 

2. Nagłówek wydruku (Nazwa firmy).
Naciskamy jednocześnie klawisze nr 1 i 3 system wyświetli napis (Enter pin Code), następnie należy 4-krotnie nacisnąć klawisz nr 1.
Aby przejść do edycji tytułu (ang. Title) należy użyć klawisza nr 3.
Nazwę wpisujemy używając klawiszy odpowiednio dla wyboru litery 6 i 7 oraz 4 i 5 w celu zdefiniowania następnej litery wyrazu. Jeżeli nazwa nie mieści się w polu Title 1 a zależy nam na pełnej nazwie to wówczas wykorzystujemy dodatkowo pole Title 2.
Całą operację zatwierdzamy klawiszem nr 3.

 

3. Nr rejestracyjny pojazdu.
W celu nastawy numeru rejestracyjnego pojazdu, należy znaleźć napis „Vehicle”. Znaki wprowadzamy analogicznie jak przy nazwie firmy.
Aby zapisać nazwę w pamięci należy użyć klawisza nr 3 jw.
W celu wyjścia z ustawień używamy klawisza nr 2.

Rejestrator temperatury DR 200

Rejestrator temperatury DR 200

Rejestrator temperatury z wbudowaną drukarką. Przeznaczony jest do monitorowania i archiwizacji temperatury. Wyposażony jest w drukarkę, dzięki której zapamiętane dane mogą być sprawnie dokumentowane. Znajduje szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest archiwizacja temperatury. Szczególnie w przemyśle spożywczym, rolniczym, chłodniczym, farmaceutycznym, laboratoryjnym czy interesującym nas transporcie chłodniczym.

Funkcje urządzenia:

 

 • pomiar: temperatury,
 • zakres: -40 do +110°C,
 • odczyt: 0,1°C,
 • dokładność: +/-0,5°C,
 • czujnik: półprzewodnikowy, dwuprzewodowy ETC o długości 5m z możliwością przedłużenia do 50 m,
 • czas próbkowania: od 1 minuty do 24 godzin,
 • pamięć: 3 000 pomiarów (czas pomiaru do 8 lat),
 • alarm: wbudowany brzęczyk + wyjście przekaźnikowe dla zewn. sygnalizatora,
 • zasilanie: 12/24VAC; 24DC; 230VAC,
 • obudowa: 144×144 i głębokość 72mm,
 • montaż: panelowy,
 • drukarka: igłowa, papier standardowy,
 • opcje: za dodatkową opłatą dołączane jest świadectwo wzorcowania przyrządu.

Rejestrator temperatury DR 400

Rejestrator temperatury DR 400

Charakterystyka:

 

 • 2 czujniki temperatury,
 • 3 wejścia sygnalizacyjne,
 • alarm temperatury,
 • obudowa hermetyczna,
 • zasilanie 12…24V lub 230V

Rejestrator DR-400 przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury z jednego, bądź dwóch czujników temperatury oraz zdarzeń z maksymalnie trzech wejść cyfrowych. Dane pomiarowe gromadzone są w nieulotnej pamięci rejestratora. Częstotliwość zapamiętywania danych można programować w przedziale od 1 do 999 minut. Pojemność pamięci wynosi 128 000 pomiarów (wystarcza na ponad 3 lata przy częstotliwości 15 minut). Zapamiętane dane mogą być kasowane, a wejście do menu zabezpieczone hasłem.

 

Rejestrator wyposażony jest w drukarkę termiczną, dzięki, której można drukować dane z pamięci urządzenia z dowolnego okres czasu. Wydruk raportu umożliwia prześledzenie całej historii transportu. Urządzenie posiada funkcję programowania minimalnej i maksymalnej temperatury dla każdego czujnika, po przekroczeniu której zostaniemy poinformowani alarmem na wyświetlaczu, sygnałem dźwiękowym oraz aktywnym stanem przekaźnika.

 

Obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna, wszystkie komunikaty wyświetlane są w języku polskim. Rejestrator ma funkcję „dostawa”, która pozwala na identyfikację czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu na wydrukowanym raporcie(załadunku i rozładunku).

Rejestrator temperatury DATACOLD

Charakterystyka:

 

 • zasilanie: 9-32 VDC,
 • podtrzymywanie braku zasilania 360 godz,
 • liczba wejść rejestracji zdarzeń: 4,
 • liczba alarmów: 4,
 • wyjście na opcjonalną sygnalizacje audio wizualną stanów alarmowych,
 • pamięć 64KB,
 • wyświetlacz 16×2 LCD,
 • wyświetlanie komunikatów w jednym z siedmiu języków ,
 • klawiatura membranowa,
 • zakresy pomiarowe temperatur od -40° C do +50° C,
 • dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,5° C,
 • dokładność wskazań i zapisów: 0,1° C,
 • częstość pomiarów od 1 do 60 minut,

Urządzenie to spełnia wymagania stawione przez Wspólnotę Państw Europejskich (dyrektywa EC nr 92/1) w tym względzie. Już obecnie, w niektórych krajach Europy, a wkrótce na całym jej obszarze stosowanie rejestratorów temperatury będzie obowiązkowe również w przypadku transportu na niewielkie odległości. Wychodząc temu naprzeciw oferujemy klientom możliwość rejestracji wszelkich zdarzeń związanych z temperaturą ładunku w czasie transportu.

 

W wyznaczonych przez użytkownika odstępach czasu, zapamiętywane są nie tylko temperatura w komorze ładunkowej (od 4-ech czujników temperatury ), lecz również otwarcia drzwi nadwozia czy cykle odszraniania. W przypadku zaniku zasilania urządzenie kontynuuje pomiar przez 36 godzin, nie mniej wszelkie zapamiętane dane są zapisane trwale i nie ulegają wymazaniu nawet, gdy zasilanie odłączone jest na dłuższy czas. Możliwość wydruku danych z pamięci urządzenia z dowolnego okresu wstecz przez wbudowaną drukarkę, łącznie z wydrukowaniem numeru identyfikacyjnego pojazdu lub nazwą użytkownika oraz ustawionymi parametrami transportu.

 

Omawiane rejestratory dostarczane są w dwóch wersjach: z obudową metalową do montażu na ścianach nadwozia pojazdu lub z obudową z tworzyw sztucznych do montażu w kabinie kierowcy.

Zapoznaj się z ofertą, skontaktuj ze specjalistą Thermoplex i wybierz optymalny rejestrator temperatury